ห้างเพชรทองสุภาพร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยเถ้าแก่เชิดศักดิ์ และ เถ้าแก่เนี้ยสุภาพร ซึ่งชื่อของร้านได้ถูกตั้งตามชื่อของเถ้าแก่เนี้ยคนสวย ผู้ซึ่งเป็นผู้ขายหลักของร้าน ณ เวลานั้น แต่เดิมทางร้านเน้นการขายทองรูปพรรณเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเริ่มเปิดร้าน ทำให้ชื่อร้านมีคำว่า ‘ทอง’ รวมอยู่ด้วย ภายหลังเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ผู้ซื้อให้ความสนใจอัญมณีเล่อค่าที่เรียกว่า ‘เพชร’ มากขึ้น ห้างเพชรทองสุภาพร จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ณ ช่วงเวลาต่างๆ จนปัจจุบัน ทางห้างเพชรทองสุภาพร เน้นจำหน่ายเครื่องประดับเพชรคุณภาพสูงเป็นหลัก และทองรูปพรรณแก่ลูกค้าที่ถามหาเท่านั้น

ทางร้านมีโนบายหลักในการผลิตผลงานที่ทำให้ร้าน เพชร ทอง สุภาพร ได้รับความนิยม จากรุ่นสู่รุ่นและปากต่อปาก คือ ชิ้นงานที่ผลิตออกมานั้นต้องเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีการออกแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับผู้สวมใส่ต่างวัยและโอกาส ชิ้นงานเหล่านั้นต้องอยู่ในสมัยนิยม และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นชิ้นงานที่ประณีตและคุณภาพสูง เช่น เพชรที่ทางร้านคัดสรรลงตัวเรือนแต่ละเม็ด จะต้องเป็นเพชรที่สะอาด ไร้ตำหนิ และผ่านการเจียระไนที่สวยที่สุดในโลก นั้นคือ เหลี่ยมรัสเชี่ยนคัต ดังนั้นลูกค้าที่มาซื้อของจากทางร้านจึงมั่นใจได้ว่า ได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงกลับไป

ทางห้างเพชรทองสุภาพร ได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ในการติดป้ายระบุรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจก่อนซื้อ เช่น ระบุแหล่งที่มาของพลอย จำนวน และน้ำหนักที่ละเอียด รวมไปถึงการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ท่านสามารถมั่นใจได้ถึงความถูกต้องของสินค้าและความเป็นธรรมของราคา